Disclaimer:  
Door deze website, "Vrienden van Nijmeegs Glorie," te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken of te bekijken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website "Vrienden van Nijmeegs Glorie" (www.vv-NG.nl)
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de webmaster van "Vrienden van Nijmeegs Glorie" zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De webmaster van "Vrienden van Nijmeegs Glorie" garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. De webmaster van "Vrienden van Nijmeegs Glorie" wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website "Vrienden van Nijmeegs Glorie" staan links (verwijzingen) naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de webmaster van "Vrienden van Nijmeegs Glorie" niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij de webmaster van "Vrienden van Nijmeegs Glorie" en/of de webmasters van de sites waarnaar verwezen is. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van "Vrienden van Nijmeegs Glorie." of die van de derden website. Ook afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik is zonder toestemming ten strengste verboden.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Een overzicht copyrights© (voor tekstbronnen) bereikt u door hier te klikken.   

Klik hier om naar de startpagina terug te keren       

   

                           Design details: Paul Marsman© PMWD kleine banner 15 hoog Rode letters 156 zwarte achtergrond